SP
SVENSK PACKKONSTRUKTION AB

Altastar / Altacell Produktinformation

Förpackningschips tillverkat av - Expanderad polystyren - EPS

Allmän beskrivning av EPS

EPS är en förkortning av Expanderad polystyren. Råmaterialet är små polystyrenpärlor (styrenmonomer som framställs genom reaktion mellan olika petroliumkolväten) som fått absorbera ca 5% pentangas. Pentan förekommer också i naturgas samt bildas kontinuerligt i en rad olika nedbrytningsprocesser. Efter polymerisering är halten fri styrenmonomer i EPS betydligt under 0,1%. Vid uppvärmning med ånga expanderar (jäser) materialet upp till ca 100 gånger den ursprungliga volymen.
I EPS används inte CFC- eller HCFC-gaser (s.k. "Freoner"), varken vid framställning av råvaran eller vid tillverkning av slutprodukten.

Låg vikt
EPS har låg vikt i förhållande till sin volym.
EPS består av 98% luft som är innesluten i celler.

Fuktegenskaper
EPS har 2-4% fuktupptagning.
Även om EPS sänks i vatten tar den alltså endast upp försumbara fuktmängder. Det kan inte heller skada grundvattnet.

Brandegenskaper
EPS är organisk och därigenom brännbart. Vid fullständig förbränning utvecklas inga skadliga ämnen utan bara koldioxid och vatten. Vid ofullständig förbränning bildas sotpartiklar även om det är i betydligt lägre utsträckning än vid förbränning av t.e.x. trä.

Tål kemikalier
EPS tål de flesta kemikalier. Undantag är en del organiska lösningsmedel.

Temperaturbeständighet
EPS smälter vid upphettning. Högsta rekommenderade användningstemperatur är därför +80° C och lägsta är -178° C. Inom detta temperaturintervall sker ingen formförändring.

Behaglig att arbeta med och skonsam för miljön
EPS är lätt och behaglig att arbeta med. Och till skillnad från vissa andra packmaterial får man inte klåda när man handskas med det och materialet innehåller inga kända allergiframkallande ämnen. EPS är även ett bra val för miljön, delvis beroende på återanvändningsmöjligheterna och dess låga vikt vid transporter.

Får användas i direktkontakt med livsmedel
EPS är det enda packmaterial som får användas i direktkontakt med livsmedel.

Deponering
EPS kan deponeras på soptippar utan risker för miljön. Eftersom produkten är återvinningsbar är det dock inte något som rekommenderas.

Återvinning
Svensk EPS Återvinning AB heter företaget som samlar in och återvinner EPS. De har som enda uppgift att samla in och återvinna så mycket EPS material som möjligt.
Huvuddelen av de insamlade kvantiteterna (ca: 70%) går till Värmekraftverken, där man använder materialet till att öka förbränningstemperaturerna vid sopförbränning. Resterande 30 % går tillbaka in i produktionen och används för att tillverka nya förpackningar och andra plastprodukter.

Specifika egenskaper för Altastar / Altacell
Insatsråvaran till förpackningschips tillverkas av 70-80% återvunnen EPS råvara. Materialet expanderas 3 ggr med mellanlagring på minst 24 timmar mellan varje expansion.
Packmaterialet antistatbehandlas i den 3:dje och sista expansionen.

Levereras i 500 liters plastsäckar.
Även säckarna är antistatbehandlade.
Observera att antistatbehandlingen är en färskvarubehandling som påverkas av hur man hanterar och förvarar materialet.


Tillbaka
Startsida Om Företaget Kontakta Oss
Copyright © Svensk Packkonstruktion AB, 2003. All rights reserved.